+36 96 524-813, +36 70 328-8382

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések
JELENTKEZEM

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli
felnőttképzések

Dajka

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01193003
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógusok és a kisgyermeknevelők irányításával végzi munkáját. A képzés célja,hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja,hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Azok a legalább alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő szakmai irányultsággal, szakmaszeretettel és motiváltsággal rendelkező személyek, akik ezen a területen képzelik el szakmai karrierjüket. A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.
Ellátja a környezetgondozási és baleset megelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Képzés óraszáma:
400 óra

Tanfolyam záró értékelése:
gyakorlati és szóbeli záróvizsga

Minősítése:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma: 8

 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Gondozás és egészségvédelem I.
 • Gondozás és egészségvédelem II.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében II.

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Manikűrös és körömdizájner

 

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194002
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/ fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokultúrális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/ fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

A képzés zárása és minősítése:
A képzés végén az elért tanulási eredmények mérése és értékelése írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokkal történik. A feladatok a képző intézmény állítja össze, minden vizsgatevékenység a követelményszint legalább 51%.

Megszerezhető minősítések:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

A program sikeres elvégzését igazoló okirat:
tanúsítvány

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:
Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok
Írásbeli- központi (az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

 

Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194001
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. Célcsoportok mindazon személyek, akik érettségivel rendelkeznek, és szeretnének gyermekekkel foglalkozni, iskolában vagy óvodában elhelyezkedve a pedagógusok gyógypedagógiai feladatok segítőjeként tevékenykedni.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyógypedagógiai asszisztens bölcsődékben, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/ pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság- specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:

 • Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése,, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása
  A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, és egyéb a gyógypedagógiai munkában alkalmazott eszközök, segédeszközök felhasználhatóak.
 • Írásbeli- központi (oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
 • Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sminkes és szempillaépítő

 

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Személy-és vagyonőr

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10323009
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1032 Személyi és vagyonvédelem

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, büntetlen előélet, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének, tevékenységének néhány rövid leírása:
A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.
A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.
Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt.

Képzés óraszáma:
200 óra

Képzés befejezéséhez szükséges vizsga, annak minősítése és igazolás megnevezése:

 • a képzés valamennyi tananyagegységéhez tartozó záró (szummatív) értékelés
 • minősítése MEGFELELT
 • igazolás megnevezése TANÚSÍTVÁNY

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
írásbeli, gyakorlati

Képesítő vizsgarészek megnevezései:

 • Írásbeli- Személy- és vagyonőr feladatellátásának általános és speciális szabályai
 • Gyakorlati – Személy- és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »