+36 96 524-813, +36 70 328-8382

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések
JELENTKEZEM

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli
felnőttképzések

Dajka

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01193003
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógusok és a kisgyermeknevelők irányításával végzi munkáját. A képzés célja,hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja,hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Azok a legalább alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő szakmai irányultsággal, szakmaszeretettel és motiváltsággal rendelkező személyek, akik ezen a területen képzelik el szakmai karrierjüket. A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.
Ellátja a környezetgondozási és baleset megelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Képzés óraszáma:
400 óra

Tanfolyam záró értékelése:
gyakorlati és szóbeli záróvizsga

Minősítése:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma: 8

 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Gondozás és egészségvédelem I.
 • Gondozás és egészségvédelem II.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében II.

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194002
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/ fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokultúrális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/ fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

A képzés zárása és minősítése:
A képzés végén az elért tanulási eredmények mérése és értékelése írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokkal történik. A feladatok a képző intézmény állítja össze, minden vizsgatevékenység a követelményszint legalább 51%.

Megszerezhető minősítések:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

A program sikeres elvégzését igazoló okirat:
tanúsítvány

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:
Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok
Írásbeli- központi (az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

 

Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194001
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. Célcsoportok mindazon személyek, akik érettségivel rendelkeznek, és szeretnének gyermekekkel foglalkozni, iskolában vagy óvodában elhelyezkedve a pedagógusok gyógypedagógiai feladatok segítőjeként tevékenykedni.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyógypedagógiai asszisztens bölcsődékben, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/ pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság- specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:

 • Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése,, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása
  A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, és egyéb a gyógypedagógiai munkában alkalmazott eszközök, segédeszközök felhasználhatóak.
 • Írásbeli- központi (oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
 • Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sminkes és szempillaépítő

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10124003
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1012

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Sminkes és szempillaépítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. Célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.
A szépségszakma két igen közkedvelt és keresett tevékenységét emeli professzionális szintre. A mai versenyképes világban, innovatív technikában bővelkedő sminkes és szempillaépítő egyéni vagy akár társas vállalkozás keretében, a megszerzett tudással a művészvilág, divat, rendezvények, filmipar méltó alkotója lehet.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény SZÜKSÉGES.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • megkülönbözteti a sminkprofilokat, művészi színpadi karakter, alkalmi és báli sminket készít.
 • a vendéghez intézett szakszerű, célirányos kérdésekkel felméri az igényeket, az életkornak, szituációnak megfelelően kommunikál a vendéggel.
 • a mások által készített sminktervet értelmezi, elkészíti saját stílusban, kiválasztja a sminkelés alapanyagait
 • a színeket tudatosan alkalmazza, kikeveri
 • testfestést készít, professzionálisan használja a szükséges anyagokat az egész testen
 • Henna festést végez, különbséget tesz henna festékek között
 • kreatívan, gyakorlattal használja a maszkolás anyagait, eszközeit
 • árajánlatot készít, számlát állít ki
 • tanácsot ad vendégének az elkészült munka otthoni ápolására vonatkozóan
 • alkalmazza a sminkes szakma etikai szabályait

Képzés óraszáma:
800 óra

Tanfolyam záró értékelése:
írásbeli záróvizsga

Minősítése:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma: 4

 • Sminkes és szempillaépítő
 • Sminkkészítés elmélete és gyakorlata
 • Szempillaépítés elmélete és gyakorlata
 • Munkavédelem és a szolgáltatás dokumentációs feladatai

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sminktetováló

SzPk- 00172-17-19 2 05 3
Képzési kör: B, Egyéb szakmai képzés
FEOR megnevezése és száma: Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 5212

Képzés célja:
A Sminktetováló képzés a Kozmetikus végzettségű szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget, amellyel az adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját 54 815 02 Kozmetikus OKJ végzettségű szakemberek képezik.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, 54 815 02 OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkeznek. A kozmetikus szakmában igazoltan eltöltött 2 év szakmai tevékenység. Egészségügyi alkalmassági követelmény SZÜKSÉGES a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 15.sz. mellékletének megfelelő szakmai alkalmassági orvosi vélemény vagy a 27/1995.(VII. 25.) NGM rendeletben meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított vélemény.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A sminktetoválás különböző technikáival a pigmentek tulajdonságait kihasználva a vendég bőrtípusához, egyéniségéhez illő, korának megfelelő sminktetoválást készít. A sminktetováláshoz szükséges összes előkészületet megteszi, elvégzi a formatervezést és kialakítja a vendég adottságainak megfelelő formát. A vendéggel együtt, közösen választja ki a megfelelő színt.
Kezelni tudja a sminktetoválás közben vagy után felmerülő problémákat. A vendégnek tanácsot ad a sminktetoválást követő, otthoni ápolási időszakra. Külön figyelmet fordít arra, hogy a szolgáltatás során ne veszélyeztesse a vendég egészségét, illetve ne idézzen elő az egészségre ártalmas következményeket.
Ha az egészségestől eltérő elváltozást észlel a szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés során, akkor dönt a szolgáltatás elvégzésének módjáról vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.

Képzés óraszáma:
72 óra

A képzést záró vizsga része:
szakmai záró beszámoló gyakorlati részből áll (szájtetoválás/ szemhéjtetoválás/ szemöldök tetoválás alapismerete és gyakorlata)

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

 

Személy-és vagyonőr

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10323009
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1032 Személyi és vagyonvédelem

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, büntetlen előélet, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének, tevékenységének néhány rövid leírása:
A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.
A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.
Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt.

Képzés óraszáma:
200 óra

Képzés befejezéséhez szükséges vizsga, annak minősítése és igazolás megnevezése:

 • a képzés valamennyi tananyagegységéhez tartozó záró (szummatív) értékelés
 • minősítése MEGFELELT
 • igazolás megnevezése TANÚSÍTVÁNY

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
írásbeli, gyakorlati

Képesítő vizsgarészek megnevezései:

 • Írásbeli- Személy- és vagyonőr feladatellátásának általános és speciális szabályai
 • Gyakorlati – Személy- és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Úszómester és vízi játék felügyelő

Programkövetelmény azonosító száma: 10323009
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1032 Személyi és vagyonvédelem
Felnőttképzési engedélyszáma: E-000324/2014/D001

Képzés célja:
A résztvevők a képzés során elsajátítsák a fürdők általános ismereteit, a vizek fajtáit, a víz higiéniai alapismereteit, munka és környezetvédelmi ismereteket; megismerjék a vízi játékok fajtáit, azok működését és használati szabályzatukat; képesek legyenek egészséges életre való nevelésre; valamint ismerjék meg az uszodamesterek feladatait, ezáltal képesek legyenek velük együtt dolgozni, munkájukat támogatni.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját alkotja minden 16. életévét betöltött, magabiztos úszástudással rendelkező személy, aki érdeklődik az úszómester és vízi játék felügyelő tevékenység iránt.

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény SZÜKSÉGES.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • megfelelő ismeretek a magyarországi fürdő komplexumokról
 • vizek fajtái és vízhigiéniai ismeretek
 • alapvető egészségügyi ismeretek
 • úszásoktatás ismereteinek alap feladatai
 • az uszodamester napi feladatainak ismerete
 • megfelelő kommunikációs ismeretek elsajátítása
 • az alap munka- és környezetvédelmi ismeretek
 • vízi játékok fajtáinak és azok működésének ismerete és a hozzá tartozó használati szabályok
 • személyes- társas- és módszer kompetenciák: kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés, felelősségtudat, helyzetfelismerés, módszeres munkavégzés, megbízhatóság

Képzés óraszáma:
28 óra

Tanfolyam záró vizsga:

 • gyakorlati
 • szóbeli számonkérés

Minősítése:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma:
2

Úszómester és vízi játék felügyelő tevékenység elmélete
Úszómester és vízi játék felügyelő tevékenység gyakorlata

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »