+36 96 524-813, +36 70 328-8382

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések
JELENTKEZEM

Felnőttképzés

Iskolarendszeren kívüli
felnőttképzések

Dajka

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01193003
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
Olyan szakember képzése, aki a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógusok és a kisgyermeknevelők irányításával végzi munkáját. A képzés célja,hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célja,hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Azok a legalább alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő szakmai irányultsággal, szakmaszeretettel és motiváltsággal rendelkező személyek, akik ezen a területen képzelik el szakmai karrierjüket. A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el.
Ellátja a környezetgondozási és baleset megelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Képzés óraszáma:
400 óra

Tanfolyam záró értékelése:
gyakorlati és szóbeli záróvizsga

Minősítése:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma: 8

 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Nevelési feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Gondozás és egészségvédelem I.
 • Gondozás és egészségvédelem II.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében II.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében I.
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében II.

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Manikűrös és körömdizájner

MANIKŰRÖS ÉS KÖRÖMDIZÁJNER
Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10124005
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1012 Fodrászat és szépségápolás

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Bekapcsolódás lehetősége adott mindazon személyek számára, akik a bemeneti feltételekkel rendelkeznek: munkavállalók, saját elhatározásból fejlődni akarók, munkaerőpiaci támogatási programokban/uniós támogatási formákban részesülők. A munkaerőpiac azon résztvevői, akik ezen a munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Ajánljuk azoknak, akik a szakmai program révén új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul. Mindazon érdeklődőknek, akik Manikűrös és körömdizájner területen kívánnak dolgozni, vagy már dolgoznak végzettség nélkül, vagy egyszerűen jövőképükben e szakképesítés megszerzése szerepel.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szépészeti szakmákon belül a testkultúra hangsúlyos részére, az ápolt kézre, a divatos köröm viseletre mindig nagy volt az igény. A szakma rohamos fejlődése, az innovációk, divat irányzatokban egyre hangsúlyosabb megjelenése, szerepe, magával hozta azt az igényt is, hogy az egészségvédelmi szempontok figyelembevételén és a szakszerű munkavégzésen túl. középpontba kerüljenek a vendég igényei. stílusjegyei, a divatirányzatok.

Képzés óraszáma:
550 óra

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:
írásbeli és projekt feladat

Képesítő vizsga:
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.

 

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194002
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/ fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokultúrális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/ fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

A képzés zárása és minősítése:
A képzés végén az elért tanulási eredmények mérése és értékelése írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokkal történik. A feladatok a képző intézmény állítja össze, minden vizsgatevékenység a követelményszint legalább 51%.

Megszerezhető minősítések:
Megfelelt vagy Nem megfelelt

A program sikeres elvégzését igazoló okirat:
tanúsítvány

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:
Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok
Írásbeli- központi (az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

 

Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés)

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 01194001
Besorolása KEOR szerinti kódja: 0119 Oktatás

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógia munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Továbbá, hogy a képzést elvégző résztvevő a képzést követően független akkreditált vizsgaközpontban sikeres képesítő vizsgát tegyen, és rendelkezzen a munkaterület ellátásához szükséges kompetenciákkal.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. Célcsoportok mindazon személyek, akik érettségivel rendelkeznek, és szeretnének gyermekekkel foglalkozni, iskolában vagy óvodában elhelyezkedve a pedagógusok gyógypedagógiai feladatok segítőjeként tevékenykedni.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyógypedagógiai asszisztens bölcsődékben, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/ pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság- specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Képzés óraszáma:
900 óra

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Főbb vizsgatevékenységek:

 • Gyakorlati – szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése,, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása
  A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, és egyéb a gyógypedagógiai munkában alkalmazott eszközök, segédeszközök felhasználhatóak.
 • Írásbeli- központi (oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása)
 • Szóbeli- a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sminkes és szempillaépítő

SMINKES ÉS SZEMPILLAÉPÍTŐ
Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10124003
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1012 Szépészet

Képzés célja:
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Sminkes és szempillaépítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Megkülönbözteti a sminkprofilokat, művészi színpadi, karakter, alkalmi és báli sminket készít. A vendéghez intézett szakszerű, célirányos kérdésekkel felméri az igényeket, az életkornak, szituációnak megfelelően kommunikál a vendéggel. A mások által készített sminktervet értelmezi, elkészíti saját stílusban, kiválasztja a sminkelés alapanyagait. Testfestést készít, professzionálisan használja a szükséges anyagokat az egész testen. Henna festést végez, különbséget tesz henna festékek között. Kreatívan, gyakorlattal használja a maszkolás anyagait, eszközeit.
Alkalmazza a különböző technikákat: 1D, 2D, 3D, 4D. Elemzi a ragasztó összetételét az INCI lista alapján. Szakszerűen alkalmazza a szempillafestés anyagait, eszközeit, az építési technikákat. Gondoskodik a vendég megfelelő tájékoztatásáról, biztonságáról a kezelés után is. Beleegyező nyilatkozatot irat alá.

Képzés óraszáma:
800 óra

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:
írásbeli

Tananyagegységek száma: 3
– Sminkkészítés elmélete és gyakorlata
– Szempillaépítés elmélete és gyakorlata
– Munkavédelem és a szolgáltatás dokumentációs feladatai

Képesítő vizsga:
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sportedző képzés

SPORTEDZŐ
Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1014
Intézményünkben elérhető sportágak:

 • kosárlabda,
 • lovaglás,
 • úszás,
 • vívás

Képzés célja:
A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Érettségi végzettséggel rendelkező személyek, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás egészségügyi feltételeinek és elhivatottságot éreznek ezen sportedzői munkakör végzésére.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, az országos szakszövetség által közzétett szakmai szempontok alapján sportági jártasság igazolása, szakmai ajánlás szükséges, foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat SZÜKSÉGES.

Képzés óraszáma:
350 óra

Összegző (lezáró) értékelés:
– írásbeli tesztfeladatsor
– sportágspecifikus edzésterv (előzetesen megadott szempontok alapján)
– gyakorlati oktatás, edzésvezetés (előzetesen megadott tételsor alapján)

A képzés moduljainak a megnevezése: 11
– A sportolók szervezetének felépítés és működése, balesetvédelem
– Edzéselméleti alapok
– Sportpedagógia
– Sportpszichológia
– Gimnasztika
– Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol, német)
– Edzéstervezés
– Mozgásfejlesztés
– Vezetési- szervezési ismeretek
– Jogi, gazdasági ismeretek
– Sportedző (választott sportág) sportszakmai modul

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Sportszervező munkatárs

SPORTSZERVEZŐ MUNKATÁRS
Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1014

Képzés célja:
A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport legkülönbözőbb területén
alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai
teljesítményre képesek. A sporthoz kapcsolódó szakmák, mint a sportszervező munkatárs szakma
támogatja a magyar sportélet előrelépését. Olyan sportágazati humán erőforrás- fejlesztésére, tudás
és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki
fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális
jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos
szemléletének alakításában. Mind a professzionális sport szervezésének, mind a szabadidő sport
szervezésének területein fontos szerepet tölt be. Erősíti az adott sportszervezet szakmai és
gazdasági területét, valamint közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában,
megerősítésében, ami társadalmilag értékes és hasznos.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Érettségi végzettséggel rendelkező személyek, akik elhivatottságot éreznek ezen munkakör végzésére.

18. életévüket betöltött felnőttek, érettségi végzettséggel rendelkeznek, foglalkozás-egészségügyi
alkalmassági vizsgálat SZÜKSÉGES.

Képzés óraszáma:
150 óra

Összegző (lezáró) értékelés:
– írásbeli tesztfeladatsor

A képzés moduljainak a megnevezése: 8
– Kommunikáció a sportban
– Sportszervezetek, sportszövetségek működése
– Jogi- gazdasági ismeretek
– Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol)
– Sportrendezvény- szervezés
– Sportigazgatási és adminisztrációs alapok
– Sportlétesítmény és eszköz menedzsment

Képesítő vizsga:
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

 

Személy-és vagyonőr

Felnőttképzési engedélyszáma: E/2021/000248
Programkövetelmény azonosító száma: 10323009
Besorolása KEOR szerinti kódja: 1032 Személyi és vagyonvédelem

Képzés célja:
A képzésben résztvevő sajátítsa el a Személy- és vagyonőr szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

18. életévüket betöltött felnőttek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, büntetlen előélet, szakmai előképzettség nem szükséges, egészségügyi alkalmassági követelmény NEM SZÜKSÉGES.

A szakképesítés munkaterületének, tevékenységének néhány rövid leírása:
A személy- és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát.
A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket.
Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt.

Képzés óraszáma:
200 óra

Képzés befejezéséhez szükséges vizsga, annak minősítése és igazolás megnevezése:

 • a képzés valamennyi tananyagegységéhez tartozó záró (szummatív) értékelés
 • minősítése MEGFELELT
 • igazolás megnevezése TANÚSÍTVÁNY

Képesítő vizsga részei (nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja):
írásbeli, gyakorlati

Képesítő vizsgarészek megnevezései:

 • Írásbeli- Személy- és vagyonőr feladatellátásának általános és speciális szabályai
 • Gyakorlati – Személy- és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »

Úszómester

ÚSZÓMESTER
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/002430

Képzés célja:
A résztvevő sajátítsa el azokat az ismereteket, amelyekkel képessé válik az úszómesteri feladatok ellátására. A résztvevők sajátítsák el a közvetlen mentés és az azt követő elsősegélynyújtás helyes módjának ismereteit. Az úszómester fürdőkben, uszodákban, épített medencék mellett lát el szolgálatot. Feladatai a megelőzés (vendégfelügyelet), az életmentés és az elsősegélynyújtás mellett- a napi üzemvitelhez is kapcsolódnak. Együtt kell működnie a műszaki és más beosztású munkavállalókkal annak érdekében, hogy a fürdőszolgáltatás zavartalan és mindenki számára biztonságos legyen. Tanfolyamunkon a hatékony vízből mentés mellett, erre is felkészítjük a jelentkezőket.

Képzés célcsoportja és a képzésben való részvétel feltételei:
Azok, akik legalább alapfokú iskolai végzettséggel és a bemeneti feltételekkel rendelkeznek. Mindazok, akik hajlandók a munkájukhoz elengedhetetlen ezen ismeretek megszerzésére.

Szakmai előképzettség nem szükséges, orvosi alkalmassági vizsgálat SZÜKSÉGES, befejezett 8. osztály, minimum betöltött 16. életév (a 18 évnél fiatalabbak csak szülői engedéllyel vehetnek részt a képzésen).

Szintfelmérő (bemeneti kompetenciamérés) teljesítése:
200 m folyamatos úszás teljesítése 7 perc alatt (100 m mellúszás, 10 m gyorsúszás), ennek sorrendje nem felcserélhető. Aki nem tudja teljesíteni a szintfelmérő követelményeit, nem tud részt venni a tanfolyamon.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • mesterséges (épített) környezetben: uszodákban, fürdőkben, medencés strandokon prevenciós tevékenységet végrehajtani, vízből menteni és elsősegélyt nyújtani
 • medencéket, csúszdát, élményelemeket felügyelni
 • gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről, környezetvédelemről
 • nyilvántartásokat vezetni
 • összegyűjteni a szennyeződéseket a víz felszínéről
 • mentő technikák elsajátítása
 • szükség szerint elsősegélynyújtást végezni
 • különböző úszás technikákra
 • ügyfél tájékoztató rendszert kezelni
 • szolgáltatások nyújtásában közreműködni

Képzés óraszáma:
30 óra

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:
írásbeli és gyakorlati vizsga
Minősítése: Megfelelt vagy Nem megfelelt

Tananyagegységek száma: 4

 • Úszómesteri feladatok
 • Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem
 • Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység
 • Elsősegélynyújtás, újraélesztés

Bővebb információ:
+36 70 328-8382
lloydiskola@gmail.com

JELENTKEZÉS »